Tankefeltterapi

Tankefeltterapi

Hvad er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi er en super effektiv og meget enkel metode, hvor man kan afhjælpe psykiske problemstillinger, fobier, afhængigheder og slippe gamle, ubrugelige mønstre. I tankefeltterapi banker man let på udvalgte akupunkturpunkter i ansigt, hoved og hænder, samtidig med at der fokuseres ved tale og tanke på den pågældende problemstilling. I de fleste tilfælde vil problemet formindskes, nye indsigter kan komme, du vil føle dig lettet og roligere. Tankefeltterapi kan flytte den traumatiserende oplevelse fra det center i hjernen, der hedder amygdala, hvor oplevelsen ligger og er svøbt ind i følelser, til neo cortex, hvor oplevelsen huskes, men er kommet fri af de tyngende emotioner.

Tankefeltterapi virker for 90% af os alle.
(kilde: Tankefelt terapi, Lars Mygind & Hanne Heilesen)

Ønsker du hjælp til mere ro og glæde i livet?

Livet byder os heldigvis på mange glæder men også nogle gange kriser. Skilsmisse, dødsfald, ulykker, alvorlig sygdom, arbejdsløshed og stress kan være svære at tackle alene. Disse kriser kan Tankefeltterapi være en hjælp til at komme videre med.

Vi sidder nogle gange fast i mønstre, der engang har været brugt til at overleve på, men de er sikkert ikke nødvendige i vores liv længere, og i højere grad med til at begrænse os i at leve livet fuldt ud. De viser sig i situationer, hvor vi er under større eller mindre pres og ofte i arbejdslivet eller parforholdet og mærkeligt nok overfor de mennesker vi holder af, fordi vi der er trygge og tør vise os selv.

Tankefeltterapi kan hjælpe dig til øget bevidsthed om disse mønstre, så du har mulighed for at ændre dine følelser, tanker og adfærd. Vi kan ikke lave vores barndom om, men vi kan slippe gamle traumatiserende oplevelser, så de ikke længere påvirker vores liv nu og i fremtiden.